Sự kiện

01/08/2017

Tổ chức thẩm định các chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ

Các Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Thạc sỹ kinh tế đã được tổ chức thành công vào sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua…

Các Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được tổ chức theo đúng các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo. Nhà trường đã mời các Nhà khoa học đến từ Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ĐH Thương mại có kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ; đại diện các đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo có kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực của chương trình đào tạo như Giám đốc tài chính Công ty tài chính bưu điện, Giám đốc điều hành Công ty Biebold Việt Nam và Kế toán trưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia hội đồng thẩm định.

Sau hơn 3h làm việc nghiêm túc, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã có những ý kiến khách quan, khoa học đánh giá những thành công trong việc xây dựng các Chương trình đào tạo và góp ý, gợi ý với Tổ biên soạn chương trình những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi trình Bộ GD&ĐT phê duyệt.

PGS.TS Hoàng Trần Hậu – Chủ tịch Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng

Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Kế toán

PGS.TS Mai Ngọc Anh – Phản biện 1 đưa ra những nhận xét, đánh giá 

CTĐT thạc sỹ ngành Kế toán

Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh do trường Đại học Tài chính – Ngân hàng xây dựng đã được các Hội đồng thẩm định thông qua với sự nhất trí cao. 100% (5/5 phiếu đối với mỗi Hội đồng) thành viên của hội đồng tán thành thông qua Chương trình đào tạo để trường hoàn chỉnh và trình Bộ GD&ĐT.

BT: KHÁNH HẬU

Các tin liên quan