Thông báo

15/08/2022

Bản giải trình chuyển sinh hoạt Đảng muộn

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HN

CHI BỘ VIỆN QUẢN TRỊ – KINH DOANH

————***————

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

 BẢN GIẢI TRÌNH

V/v: Đảng Viên chuyển sinh hoạt Đảng muộn

 

Kính gửi :    

– Đảng Bộ Khối các Trường Đại Học, Cao Đẳng Hà Nội

– Đảng y trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Chi bộ Viện Quản trị – Kinh doanh xin giải trình trước Đảng Bộ Trường Đại Học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội và Đảng Bộ Khối các Trường Đại Học, Cao Đẳng Hà Nội về việc Đảng Viên chuyển sinh hoạt Đảng muộn như sau:

Đảng viên:

Sinh ngày:

Nơi sinh:

Được kết nạp Đảng:

Tại chi bộ: Viện Quản trị – Kinh doanh

Ngày vào Đảng chính thức:

Theo hướng dẫn của Đảng ủy khối, đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường sau thời gian 12 tháng thì phải chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc cơ quan nơi Đảng viên làm việc. Tuy nhiên đồng chí …………….. sau khi ra trường công việc chưa ổn định, cơ quan nơi làm việc không có tổ chức Đảng nên thể theo nguyện vọng tha thiết của Đảng viên mong muốn được tiếp tục sinh hoạt tại Chi bộ Viện Quản trị – Kinh doanh để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt Đảng. Trong thời gian sinh hoạt tại chi Bộ, Đảng viên …………… luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Chi Bộ; Đảng Bộ trường, sinh hoạt chi bộ và Đóng Đảng phí Đầy đủ. Nay công việc đã ổn định, vậy Đảng viên xin được chuyển Đảng về địa phương để thuận tiện cho việc sinh hoạt Đảng. Chi bộ Viện Quản trị – Kinh doanh xin được giải trình trước Đảng ủy Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội và Đảng ủy Khối Các trường Đại Học Cao Đẳng Hà Nội. Mong Đảng bộ tạo điều kiện cho Đảng viên được chuyển Đảng về chi bộ … (ghi rõ thôn/TDP; Xã/Phường…; Huyện/Quận…, Tỉnh/TP…).

Chi bộ xin chân thành cảm ơn!

 

Chi Bộ Viện Quản trị – Kinh doanh

Bí thư

Phạm Phan Dũng

Các tin liên quan