Các khoa

25/07/2017

Khoa Kế toán – Kiểm toán

 

– Họ tên: LÊ QUANG BÍNH

– Chức vụ: Trưởng Khoa

– Học vị: Tiến sĩ

– Điện thoại: 096 596 7979

– Email: lequangbinh5662@yahoo.com

 

 

1. TÊN ĐƠN VỊ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

2. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

2.1. Chuyên ngành Kế toán

2.2. Chuyên ngành Kiểm toán

3. TỔ CHỨC KHOA:

3.1. Ban chủ nhiệm Khoa:

  • Trưởng Khoa: TS.Lê Quang Bính
  • Phó trưởng khoa điều hành: Ths.Mai Thị Kim Hoàng
  • Phó khoa: TS. Hoàng Văn Tưởng

3.2.  Các bộ môn khoa học và giảng dạy:

Có 6 bộ môn:

  – Bộ môn Lý thuyết Kế toán

  – Bộ môn Kiểm toán căn bản

  – Bộ môn Kế toán tài chính

  – Bộ môn Kế toán quản trị

  – Bộ môn Nghiệp vụ Kiểm toán (Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động)

  – Bộ môn Hạch toán thống kê

Trước mắt, Khoa đã triển khai hoạt động thành hai bộ môn tổng hợp:

  – Bộ môn Kế toán (và thống kê)

  – Bộ môn Kiểm toán

3.3.  Cán bộ giảng dạy và quản lý:

– Cán bộ cơ hữu gồm các thầy cô có tâm huyết, nhiệt tình, có trình độ và năng lực sư phạm, đã kinh qua nhiều năm làm việc, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như quản lý và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, đội ngũ các  giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ của Khoa đã gắn bó nhiều năm với thực tiễn nghiên cứu, đào tạo, quản lý và thực hành nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán.

– Cán bộ giảng dạy kiêm giảng của Khoa được mời trong số các giảng viên uy tín của Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Học viện Ngân hàng, Đại học Quản lý và Công nghệ Hà Nội, các công ty Kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, các công ty phần mềm máy tính, các tập đoàn kinh tế sẽ trợ giúp kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho Khoa, trước hết là giúp hình thành các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.

3.4. Các Hội đồng của Khoa:

– Hội đồng Khoa học Khoa Kế toán – Kiểm toán: tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về Kế toán, Kiểm toán, thống kê và phân tích kinh tế. Đây là cơ quan tư vấn khoa học cho Trưởng khoa và Nhà trường về Khoa học chuyên ngành, tham gia vào thực tiễn đào tạo của Khoa và trợ giúp cho việc nghiên cứu khoa học của thầy, trò, trước hết là biên soạn các giáo trình giáo khoa chủ yếu của Trường.

– Hội trợ giúp sinh viên trong nghiên cứu khoa học: Tập hợp các thầy, cô, chuyên gia và phụ huynh học sinh trong việc tạo điều kiện, trợ giúp  phương pháp luận cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học, tạo đà cho các em có điều kiện đi xa trong nghiên cứu, trở thành nguồn lực phát triển cho Khoa, Trường và các cơ quan sử dụng lao động.

– Qũy thắp sáng tình yêu kế toán – kiểm toán: Qũy sẽ tạo nguồn từ sự tài trợ, từ đóng góp của giảng viên, phụ huynh để nhằm khích lệ sinh viên ưu tú trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

4. TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

– Kiến thức cơ bản. hiện đại và có hệ thống

– Giàu kỹ năng, sáng tạo, hướng vào thực tiễn

– Sinh viên có tư cách, có hoài bão và ưa hành động

– Môi trường thân thiện, dung dưỡng tài năng

5. CÁC HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 – 2020

– Củng cố tổ chức, bộ máy và tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ.

– Tuyển sinh đại học chính quy hai chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán.

– Tuyển sinh cao đẳng chính quy Kế toán.

– Tích cực tham gia phổ biến, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ, hướng vào cơ sở, doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa.

– Tích cực tham gia các đề tài NCKH của Trường, của các bộ, ngành và tiến hành biên soạn một số giáo trình cơ bản về kế toán, kiểm toán.   

6. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (nếu có) theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong khoa.

Tổ chức của Khoa

Trưởng Khoa : TS. LÊ QUANG BÍNH – SĐT: 096 596 7979

Phó trưởng khoa: Ths.Mai Thị Kim Hoàng – SĐT: 0973 442 189

Phó khoa: TS. Hoàng Văn Tưởng – SĐT: 0982 951 768

Khoa có 2 bộ môn:

1. Bộ môn Kiểm toán :

Phó khoa: TS. Hoàng Văn Tưởng

2. Bộ môn kế toán :

Trưởng bộ môn TS. Trần Văn Dung 

Khoa Kế toán- Kiểm toán: Đảm nhận giảng dạy nghiên cứu khoa học về các học phần  lý thuyết và nghiệp vụ  kế toán -kiểm toán như Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán  các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Kế toán các doanh nghiệp tài chính-ngân hàng, chuẩn mực kế toán quốc tế; Kiểm toán căn bản , Kiểm toán  báo cáo tài chính, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán hoạt động,v.v.

 

Các tin liên quan