Hot News

15/09/2023

Thông báo về việc triển khai mua Bảo hiểm y tế năm 2024 của Sinh viên K9,10,11

THÔNG BÁO

Về việc triển khai mua Bảo hiểm y tế năm 2024 của Sinh viên K9,10,11

Số: 122/TB-ĐHTNH, ngày 15/9/2023

————————

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Nhà trường triển khai mua BHYT năm 2024 của Sinh viên như sau:

         

  1. Đối tượng tham gia

Sinh viên Đại học Chính quy Khóa 9, Khóa 10 và Khóa 11 là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (ngoại trừ các trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng quy định của luật BHYT).

Sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác gồm lưu học sinh, thân nhân của các đối tượng theo quy định của pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân nhân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…) đã được cấp thẻ BHYT theo quy định của Nhà nước sẽ kê khai thông tin BHYT còn giá trị sử dụng theo hướng dẫn.

  1. Mức phí và thời hạn thẻ BHYT năm 2024

*   Mức phí Sinh viên Khóa 10, Khóa 11 phải nộp (12 tháng): 680.400 VNĐ

*   Mức phí Sinh viên Khóa 9 phải nộp (9 tháng): 510.300 VNĐ

Ghi chú:

– Mức lương cơ sở: 1.800.000 đ/tháng (theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP);

– Sinh viên đóng 70%; Ngân Sách Nhà Nước đã hỗ trợ 30%.

*   Thời gian hiệu lực thẻ BHYT: từ 01/01/2024.

  1. Thời gian thu tiền:

*    Từ ngày 29/9/2023 đến hết ngày 09/10/2023.

Sau khi nộp tiền BHYT, Sinh viên phải thực hiện đúng theo Phụ lục hướng dẫn “Quy trình kê khai BHYT Sinh viên” về việc cung cấp thông tin cá nhân tại cổng thông tin sinh viên (sinhvien.fbu.edu.vn).

  1. Phương thức thu:

Sinh viên thực hiện chuyển khoản theo nội dung sau:

► Tên tài khoản: Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội
► Số tài khoản: 119000092736
► Tại ngân hàng: VietinBank Thanh Xuân
► Nội dung ghi/nhập: [Mã Sinh viên], [Họ và tên], [Nộp BHYT năm 2024]

Lưu ý:

* Thông tin cung cấp phải chính xác, hoàn thành trước ngày 10/10/2023 để Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp danh sách gửi cơ quan Bảo Hiểm kịp thời phát hành thẻ BHYT cho Sinh viên;

* Sau ngày 10/10/2023, những Sinh viên không cung cấp đúng thông tin tham gia BHYT sẽ không được phát hành thẻ đúng thời hạn và tự chịu trách nhiệm về việc tham gia BHYT.

Nhà trường yêu cầu Sinh viên các lớp đại học chính quy Khóa 9, Khóa 10 và Khóa 11 thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

 

THONGBAO_KHTC_Ve viec mua BHYT Sinh vien K91011 (1)

 

FBU_TL_HDSD_BHYT_SinhVien

Các tin liên quan