Sự kiện

18/10/2022

Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt CĐR học phần và CTĐT”

Ngày 15-16/10/2022

TS Nguyễn Viết Lợi P.Hiệu trưởng Nhà trường – Phát biểu khai mạc tập huấn

PGS.TS Đinh Thành Việt Chuyên gia hướng dẫn tập huấn

CBGV Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội hăng say tiếp cận kiến thức tập huấn

Thực hành thảo luận nhóm

Viện Tài Chính Ngân Hàng

Viện Công Nghệ Thông Tin

Viện Pháp luật kinh tế

CBGV trao đổi cùng CGHD

Các tin liên quan