Sự kiện

31/07/2017

Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014

Sáng ngày 8/8/2014, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT và BGH, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học vừa qua và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

Đến dự buổi hội nghị có đầy đủ các quý thầy cô từ HĐQT, Ban Kiểm soát, BGH và toàn thể các cán bộ giáo viên trong trường.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014 và nhiệm vụ cho năm học mới do PGS. TS. NGƯT Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày. Dưới đây là một vài nét chính trong báo cáo tổng kết cũng như nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

– Về công tác tuyển sinh đầu vào: Chỉ tiêu đầu vào cho khóa III là 1000, chia ra: hệ ĐH 750, hệ LTĐH 200 và hệ cao đẳng là 50. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 1727 tăng so với năm 2013 là 20%.

– Về công tác quản lý đào tạo: Trong năm học Nhà trường tiếp tục soạn thảo và ban hành thêm các quy định về quản lý đào tạo. Quyết định về thành lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập. Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm trong trường. Từ đó hoàn thiện các quy định của trường trong quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo và vận dụng trong điều kiện cụ thể của Nhà trường.

– Về việc từng bước nâng cao chất lượng đào tạo: Trong năm học 2013 – 2014, đội ngũ Giảng viên thỉnh giảng(GVTG) được mời có sự lựa chọn hơn so với năm học trước. Cụ thể có 125 lượt GVTG được mời, trong đó chủ yếu đến từ các trường ĐH và Học viện lớn như Học viện tài chính, ĐH thương Mại, Học viện ngân hàng… Tất cả GVTG đều có học vị từ Thạc sỹ trở lên và một số là TS, PGS. Tất cả GV đều sử dụng các phương tiện máy chiếu trong giảng dạy với sự chuẩn bị bài giảng chủ động, công phu và khoa học. 

– Về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH): Chủ trương triển khai hoạt động khoa học và công nghệ của trường trong năm học 2013 – 2014 là: NCKH hướng vào trực tiếp phục vụ đào tạo, vừa sức, thiết thực và coi trọng hiệu quả. Hội đồng Khoa học trường đã tổ chức đánh giá nghiệm thu:

+ 5 giáo trình gồm: Giáo trình Pháp luật đại cương, Quản trị NHTM, Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ NHTM và Pháp luật kinh tế.

+ 1 Bài giảng gốc: Thị trường Tài chính

+ 1 Đề tài khoa học cấp trường: Xây dựng ĐCCT học phần Tin học ứng dụng cho các ngành đào tạo chính của trường tháng 6/2014.

– Đánh giá chung các kết quả đạt được: Cơ bản Nhà trường giữ được sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng trong một trường vì mục tiêu xây dựng và phát triển trường ĐH Tài chính – Ngân hàng HN được thể hiện trong HĐQT, giữa HĐQT và BGH, trong đội ngũ CB – GV của trường . Đây được coi là một kết quả quan trọng trong năm học 2013 – 2014 để quy tụ, thu hút thêm nguồn nhân lực và triển khai thực thi các nhiệm vụ của năm học theo chủ trương của HĐQT trường.

PGS. TS. NGƯT Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo

– Về công tác cho năm học mới: Tiếp tục phát huy nguồn lực vốn có, tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ công tác tuyển sinh khóa III.

+ Tiếp tục tổ chức quản lý, điều hành đào tạo theo tín chỉ trên cơ sở rút kinh nghiệm qua 2 năm triển khai.

+ Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo theo hướng đánh giá năng lực SV.

+ Tiếp tục biên soạn giáo trình một số học phần nghiệp vụ cần thiết, các bài giảng gốc…

+ Về cơ sở vật chất: HĐQT nghiên cứu phương án tài chính khả thi để có thể khởi công xây dựng cơ sở hội trường tại xã Tiền Phong với phương thức và quy mô phù hợp. Rà soát bổ sung trang thiết bị, phương tiện dạy – học – làm việc. Đảm bảo triển khai chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ về công tác hành chính, quản trị, vệ sinh môi trường, y tế học đường, bảo đảm an ninh trật tự – an toàn trường học.

Tại buổi hội nghị, Nhà trường cũng trao bằng và giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích lao động tiên tiến trong năm học vừa qua.

ThS Lê Minh Tuấn – trưởng phòng Quản lý đào tạo đọc quyết định khen thưởng…

Danh sách tập thể và cá nhân đạt thành tích lao động tiên tiến của năm

Chủ tịch HĐQT tặng bằng khen cho các tập thể lao động tiên tiến…

Thầy Hiệu trưởng tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích lao động tiên tiến trong năm học 2013 – 2014

Thầy Chủ tịch phát biểu tại hội nghị và nhận hoa từ Thầy Hiệu trưởng.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp!

BT: KH

Các tin liên quan