BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Chùm ảnh về hội trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/03 – P2

31/07/2017 185

Thầy Chủ tịch châm đuốc đốt lửa trại

Nhảy sạp – hoạt động không thể thiếu trong buổi tối lửa trại đầy vui nhộn này

Tiếp tục nhảy múa quanh lửa trại…