Tin tức

23/07/2022

Có nên học ngành ngôn ngữ anh 2022?

Đối với các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học thì việc chọn trường, chọn ngành luôn là vấn đề vô cùng băn

05/04/2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do