Tin tức - Sự kiện

22/04/2019

Yêu cầu đối với các sinh viên đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường ĐH Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

Sự phát triển và hội nhập ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đặt Việt Nam trước áp lực cạnh tranh gay gắt về chất lượng nguồn nhân lực. Yêu cầu về ASK – Kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đang được các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo hết sức quan tâm và chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã xây dựng Khung chuẩn đầu ra quy định về những yêu cầu về Kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

K-Knowledge (Yêu cầu về kiến thức)

– Sinh viên phải tích lũy đủ 126 tín chỉ của các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp quy định trong chương trình đào tạo Đại học ngành Quản trị kinh doanh;

– Đạt yêu cầu trung bình trở lên trong học tập và các chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có trình độ Anh ngữ tương đương Toeic 450 điểm trở lên;

– Có kiến thức cơ sở về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức cơ bản về kinh tế – tài chính, pháp luật và kiến thức cần thiết về tin học;

– Nắm vững các kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế theo từng linh vực chuyên sâu như: quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị chất lượng, quản trị thương hiệu…để đảm bảo thực hiện tốt công việc đảm nhận, phát triển được năng lực chuyên môn về lĩnh vực quản trị kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

S-Skill (Yêu cầu về kỹ năng)

* Kỹ năng cứng:

– Có phương pháp làm việc khoa học; biết phát hiện, đánh giá, phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh của Doanh nghiệp; biết nhận định tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và ra quyết định giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản trị doanh nghiệp.

– Biết cách tổ chức xây dựng và triển khai một doanh nghiệp mới vào thành lập và đi vào hoạt động;

– Biết tìm kiếm, thu thập, phân tích và đánh giá chọn lựa sử dụng các loại thông tin nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh;

– Có khả năng sử dụng Tiếng Anh cho công việc chuyên môn như: giao tiếp, đọc hiểu yêu cầu của đối tác qua thư tín kinh doanh, soạn thảo văn bản, thư từ liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn ở mức độ đơn giản, tìm đọc tài liệu sách bảo tiếng Anh cần thiết cho đơn vị…

– Có khả năng ứng dụng tin học trong hoạt động quả trị kinh doanh như: sử dụng internet, thư điện tử để tìm thông tin, trao đổi công việc, sử dụng các phần mềm văn phòng để soạn thảo văn bản, lưu trữ thông tin, thuyết trình ý tưởng, trình bày việc phân tích tình hình quản trị doanh nghiệp…

* Kỹ năng mềm:

– Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng phối hợp, tổ chức, điều hành hoạt động theo nhóm một cách hiệu quả. Biết phối hợp và cộng tác khi làm việc nhóm với vai trò người lãnh đạo cũng như thành viên của nhóm.

– Biết thuyết minh, giải trình công việc trước nhóm công tác, trước lãnh đạo;

– Có khả năng đổi mới, sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi trong môi trường hoạt động quản trị kinh doanh.

A-Attitude (Yêu cầu về phẩm chất/thái độ)

– Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tôn trọng nghề nghiệp và có tinh thần hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, có ý thức cao về trách nhiệm công dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tôn trọng và bảo vệ pháp luật; có tinh thần phục vụ cộng đồng, tôn trọng và xử lý hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể – tổ chức và quốc gia.

– Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và thái độ làm việc: Có ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo trong công việc, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp.

– Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có khả năng và phương pháp cập nhật thường xuyên kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; có tính năng động và sáng tạo; tinh thần đổi mới; luôn cầu tiến, có ý thức cập nhật chế độ, chính sách và sự phát triển của công nghệ quản lý kinh doanh.

Kết quả rèn luyện: Đạt yêu cầu về kết quả rèn luyện toàn khóa theo “Quy định tạm thời về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ – ĐHTCNH – QLĐT ngày 09/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Hy vọng rằng, bài viết sẽ đem lại những thông tin hữu ích, giúp các bạn sinh viên trang bị cho mình những hành trang cần thiết để bước vào cuộc chiến khốc liệt trên thị trường, giúp các bạn khẳng định được vị thế, tiềm năng của mình trước các doanh nghiệp!

Các tin liên quan