Hot News

12/08/2018

Ý tưởng kinh doanh có vai trò ra sao trong quản trị kinh doanh

Khi thị trường ngày càng đa dạng và phong phú, tính cạnh tranh ngày càng cao, các doanh nghiệp cạnh tranh ngay từ việc lên ý tưởng kinh doanh. Để chuẩn bị cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, một trong những yếu tố đầu tiên cần có trong startup đó chính là ý tưởng. Ý tưởng kinh doanh có vai trò tất yếu và vô cùng quan trọng trong ngành quản trị kinh doanh.

Làm sao để có ý tưởng kinh doanh?
Một ý tưởng kinh doanh có thể được hiểu là sự kết hợp giữa ý tưởng và kinh doanh, ý tưởng nghĩa là sự sáng tạo, còn kinh doanh nghĩa là kiến thức và kinh nghiệm. Một ý tưởng kinh doanh ra đời là khi có sự kết hợp của ba yếu tố sáng tạo, kinh nghiệm và kiến thức.

Từ những kiến thức và kinh nghiệm đã được truyền đạt ở nhà trường, bạn có thể đi khảo sát thị trường vì trên thực tế mỗi thị trường đều có những đặc điểm riêng, chỉ khi nắm bắt một cách rõ ràng, chuyên sâu những thông tin có được ở thị trường thì mới có thể hình thành được những ý tưởng kinh doanh độc đáo.

Yếu tố quyết định một ý tưởng kinh doanh thành công trong kinh doanh
Một ý tưởng kinh doanh thành công không phải là khi ý tưởng đó được nhìn thấy một cách dễ dàng hay ý tưởng đó được mọi người tán thành cao, mà để có được một ý tưởng thành công, thì cần phải phụ thuộc vào những yếu tố kinh doanh sau:

Tính khả thi cao của ý tường
Một ý tưởng có tính khả thi cao là một ý tưởng được dự đoán có khả năng phát triển trong tương lai, ý tưởng kinh doanh này sẽ phát triển và tạo ra lợi nhuận cao. Một ý tưởng kinh doanh có tính khả thi cao là khi nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Để có thể làm được như vậy , bạn cần phải thử nghiệm những sản phẩm kinh doanh đó ở quy mô nhỏ, khi khách hàng có thái độ tích cực với sản phẩm đó, bạn có thể phát triển sản phẩm với quy mô lớn hơn.

Yếu tố thị trường
Yếu tố thị trường là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp xác định xem ý tưởng kinh doanh đó có thành công hay không. Mức quan tâm của thị trường càng cao thì lợi nhuận sẽ càng cao, chứng tỏ ý tưởng kinh doanh của bạn khá hay. Nhưng để có thể nhận định rằng ý tưởng kinh doanh đó hay thì còn phụ thuộc vào thời gian thị trường quan tâm tới sản phẩm đó trong bao lâu, mức độ ảnh hưởng của sản phẩm đó tới thị trường, cũng như thị phần của sản phẩm đó trong thị trường.

Yếu tố cơ hội trong kinh doanh
Khi có ý định kinh doanh, bạn phải xác định được thời điểm bắt đầu kinh doanh, nắm bắt được nhu cầu và thị yếu của khách hàng. Khi đã tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường cũng như các hình thức kinh doanh cạnh tranh khác, bạn phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lên ý tưởng kinh doanh và thực hiện ý tưởng đó bắng cách lên kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra còn có những yếu tố khác như vốn đầu tư…

Sưu tầm

Các tin liên quan