BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

01/08/2017

Trường ĐH Tài Chính – Ngân hàng thông báo tuyển sinh ĐHCQ năm 2017

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 Trường Đại học Tài chinh – Ngân hàng Hà Nội là cơ...

Chi tiết
01/08/2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ ĐHCQ

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo xét tuyển ĐHCQ đợt 1 của trường ĐH Tài Chính – Ngân Hàng HN

Thông báo xét tuyển ĐHCQ đợt 1 của trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (ký hiệu trường: FBU) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 như sau:

Chi tiết
Đăng ký xét tuyển