BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo tuyển sinh bổ sung Liên thông ĐHCQ

01/08/2017 332

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

CHỈ TIÊU: 200

 

1. Ngành tuyển sinh: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

2. Nhà trường tổ chức thi riêng cho Hệ liên thông từ Cao đẳng lên ĐH chính quy:

+ Môn thi:

* Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng:

Ngữ văn, Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp.

* Đối với ngành Kế toán:

Ngữ văn, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính.

+ Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 02/11/2015 đến hết ngày 02/12/2015

+ Thời gian ôn thi: ngày 02,03,04 tháng 12

+ Thời gian thi: 2 ngày 12, 13/12/2015

3. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Truyền thông & TVTS, Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, số 136 – đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0982.822.377 *** 0986.75.87.88 *** 0981.587.000