BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

01/08/2017

Chùm ảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016 tại trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội

Chùm ảnh ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016 tại trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

Chi tiết
01/08/2017

Chùm ảnh ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2015 tại trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội

Chùm ảnh ngày hội Tư vấn tuyển sinh 2015 tại trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội  

Chi tiết
01/08/2017

Chùm ảnh ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội

Chùm ảnh ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội  

Chi tiết
01/08/2017

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Trường THPT Tây Hồ – Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Trường Trung Học Phổ Thông Tây Hồ – Hà Nội  

Chi tiết
01/08/2017

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng HN

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội  

Chi tiết
01/08/2017

Tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh Hà Nam…

Tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh Hà Nam – Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hưng Yên – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh...

Chi tiết
01/08/2017

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại các Trường THPT ở Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại các Trường THPT ở Hà Nội  

Chi tiết
01/08/2017

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại các tỉnh Hải Dương – Hải Phòng…

Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại các tỉnh Hải Dương – Hải Phòng – Quảng Ninh – Lạng Sơn  

Chi tiết
01/08/2017

Thông Báo Xét Tuyển Đại học chính quy Đợt 1

Thông Báo Xét Tuyển Đại Học Chính Quy Đợt 1

Chi tiết