BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

07/04/2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng;...

Chi tiết
18/09/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020 -2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021   TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy có các chuyên ngành: Tài chính –...

Chi tiết
05/09/2020

Thông báo tuyển sinh hệ liên kết quốc tế năm 2020

[2020] Thông báo v/v tuyển sinh Đại học chính quy chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Vương Quốc Anh Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng...

Chi tiết
23/03/2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI (Ký hiệu trường: FBU)   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021...

Chi tiết
19/07/2019

Thông báo tuyển sinh đại học quốc tế của Anh tại Việt Nam 2019

[2019] Thông báo v/v tuyển sinh Đại học chính quy chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Vương Quốc Anh Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng...

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 Trường Đại học Tài chinh – Ngân hàng Hà Nội là cơ...

Chi tiết
01/08/2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ CĐCQ

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 (từ 15/8 đến...

Chi tiết
01/08/2017

Thông báo tuyển sinh bổ sung Liên thông ĐHCQ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015 CHỈ TIÊU: 200   1. Ngành tuyển sinh: Tài chính – Ngân hàng,...

Chi tiết