BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

hoi thao khoa hoc khoa tai chinh ngan hang 1 1
02/05/2019

Hội thảo khoa học sinh viên khoa tài chính ngân hàng

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN “CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI” Sáng ngày 24/04/2019,...

Chi tiết
hoi thao nghien cuu khoa hoc sinh vien 6 1
02/05/2019

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên khoa quản trị kinh doanh

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN Chủ đề “CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT” Sáng ngày 26/04/2019,...

Chi tiết
ensayos tesis tesinas monografias resumen MLM O 418896422 842 472x350
01/08/2017

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016

Chi tiết
ke hoach 20141105 095129
26/07/2017

Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2014 – 2015

Chi tiết
h2
26/07/2017

Quy định về hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết
Trao doi 14
26/07/2017

Quy định về hoạt động KH&CN trong các trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Giáo Dục

Chi tiết
h1
26/07/2017

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ

Chi tiết
tuyen sinh lien thong tu cao dang len dai hoc chinh quy nam 2016 s754
26/07/2017

Quyết định nghiên cứu khoa học của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA...

Chi tiết