BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Chùm ảnh về lễ bế giảng và trao chứng chỉ kế toán trưởng

31/07/2017 380

Ngày 14/11/2012, Tại Trung Tâm Hội Nghị Văn Hoá tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ bế giảng, trao chứng chỉ kế toán trưởng và khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài sản công…

Chủ tịch HĐQT – NCS. Bùi Xuân Biên trao chứng chỉ kế toán trưởng…

Và chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên