Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Thông báo v/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy khóa III, IV, V đợt 1 Học kỳ II - Năm học 2016-2017

13:51:00 07/03/2017

 

Lịch thi chi tiết tải về tại: Lich thi HK II.jpg