BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

31/07/2017

Thông báo V/v tổ chức lớp học lại, học cải thiện điểm

Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng HN Thông báo V/v tổ chức lớp học lại, học cải thiện điểm

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ II

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV  và Đại học...

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ 1

Thông báo tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ 1, năm học 2015-2016 đối với hệ Đại học, Liên thông

Chi tiết
31/07/2017

Lịch thi kêt thúc các học phần đợt 2

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các khóa, các hệ đào tạo đợt 2 Học kỳ...

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT                          Kính gửi:  – Trưởng các Khoa quản lý sinh viên;                                          – Ban cán...

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo lịch học bổ sung cho khóa 4

Tài liệu đính kèm: Tải về   DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG XEM CHI TIẾT TẠI TỆP ĐÍNH KÈM

Chi tiết
31/07/2017

Điểm thi phân loại tiếng Anh khóa 1

Điểm thi phân loại tiếng Anh khóa 1 - Phòng Quản Lý Đào Tạo Trường Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng HN

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần học lại

Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần học lại

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo lịch thi cho khóa 4 đợt 1

Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy và Đại học liên thông khóa IV

Chi tiết
31/07/2017

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học I, II, III đợt 1 Học kỳ...

Chi tiết
31/07/2017

Lịch học đối với sinh viên Liên thông ĐHCQ Khóa 4

Lịch học đối với sinh viên Liên thông Đại Học Chính Quy Khóa 4

Chi tiết
31/07/2017

Lịch học đối với sinh viên đh chính quy khóa 4

Lịch học đối với sinh viên Đại Học chính quy khóa 4

Chi tiết