Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn năm 2017

08:45:00 02/03/2017

   Triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017, Đoàn Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn năm 2017 vào ngày 18/2/2107 tại hội trường 601.

   Tham gia chương trình tập huấn có hơn 60 cán bộ đoàn đến từ 33 chi đoàn là uỷ viên Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, chi đoàn trong toàn trường. Chương trình tập huấn đã bổ sung lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào sinh viên cho đội ngũ cán bộ Đoàn đồng thời là dịp để cán bộ cơ sở Đoàn trong trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

      Nội dung tập huấn bao gồm hai chuyên đề:

      Chuyên đề 1: Kỹ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể

      Chuyên đề 2: Kỹ năng hoạt náo

   Với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp, giảng viên có uy tín đến từ trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên Hà Nội, chương trình tập huấn đã thành công tốt đẹp, hình thức tập huấn sinh động đã phát huy cao nhất vai trò chủ động của cán bộ đoàn trong việc tham gia tập huấn, tổ chức các hoạt động tập thể và thu hút tập hợp được đoàn viên. Chương trình cũng đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.

Đoàn viên chăm chú lắng nghe bài giảng

 

   Đặc biệt là phần thực hành kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, trò chơi lớn đã mang lại những ấn tượng hết sức đặc biệt. Chương trình ghi nhận sức sáng tạo tuyệt vời từ các đồng chí cán bộ đoàn và để lại dư âm tốt đẹp trong tất cả các thành viên tham gia.

Đoàn viên hào hứng tham gia vào bài học

 

Kết thúc buổi học là các phần quà thú vị giành cho các nhóm xuất sắc

 

Chương trình tập huấn là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong trường./.

 

BT: Võ Đào