Đối tác
 • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
 • Tuyển sinh hệ đại học
  Tuyển sinh hệ đại học
 • Thông tin 3 công khai
  Thông tin 3 công khai
Sơ đồ tổ chức bộ máy
16:30:00 26/10/2011

   

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

alt

                             

Các Khoa :                                                                                      

 1. Khoa Đại cương
 2. Khoa Kế toán – Kiểm toán
 3. Khoa Tài Chính – Ngân Hàng
 4. Khoa Quản trị kinh doanh

 

Các Hội Đồng :

 1. Hội Đồng khoa học
 2. Hội Đồng tuyển dụng

 

Các Phòng :

 1. Phòng Quản lý đào tạo
 2. Phòng Kế hoạch Tài chính
 3. Phòng Tổ chức – Nhân sự
 4. Phòng Hành chính – Quản trị
 5. Phòng quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 6. Phòng Truyền thông, Tư vấn tuyển sinh
 7. Văn phòng Đảng - Đoàn

 

Trung tâm thông tin - Thư viện