Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Chùm ảnh về lễ bế giảng và trao chứng chỉ kế toán trưởng

00:11:07 21/11/2012

Ngày 14/11/2012 Tại Trung tâm hội nghị văn hoá tỉnh Lai Châu đã diễn ra bế giảng, trao chứng chỉ kế toán trưởng và khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu.