Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Lễ kết nạp công đoàn viên công đoàn mới

00:02:09 16/11/2012

Hôm nay ngày 16/11/2012, tại hội trường tầng 6 – 138 Phạm Văn Đồng diễn ra lễ kết nạp đối với đoàn viên công đoàn mới...

Tới dự lễ buổi lễ có GVCC Nguyễn Bá Nha đại diện HĐQT, TS Trần Thị Phùng – Chủ tịch Công Đoàn Trường, toàn thể BCH Công Đoàn, Tổ trưởng các tổ Công Đoàn cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên Công Đoàn mới

 

Mở đầu, Trưởng ban thi đua và văn thể Nhữ Văn Hanh, mời toàn thể quý vị đại biểu cùng các đoàn viên công đoàn làm lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu.

 

 

 

TS Trần Thị Phùng – Chủ tịch Công Đoàn đọc quyết định kết nạp đoàn viên mới gồm 17 đồng chí là cán bộ giáo viên công nhân viên đang làm việc tại trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội vào tổ chức Công Đoàn Việt Nam

 

TT

Họ và tên

Năm Sinh

Đv công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Đức Khâm

1957

 

Khoa ĐC

 

2

Vũ Thị Toán

 

1956

Khoa ĐC

 

3

Nguyễn Thị Điểm

 

1955

Khoa ĐC

 

4

Lưu Thị Hồng Việt

 

1957

Khoa ĐC

 

5

Nguyễn Thị Mai

 

1955

Khoa ĐC

 

6

Nguyễn Thị Định

 

1956

Khoa ĐC

 

7

Nguyễn Duy Năm

1982

 

Khoa ĐC

 

8

Phan Thị Thu Huyển

 

1987

VPK KT - KT

 

9

Nguyễn Thị Hằng

 

1989

VPK ĐC

 

10

Võ Thị Đào

 

1989

VPK QTKD

 

11

Trịnh Thị Thanh Mai

 

1990

VPK TC - NH

 

12

Nguyễn Thu Thảo

 

1989

P. CTSV

 

13

Nguyễn Xuân Lộc

 

1986

P. CTSV

 

14

Đặng Thị Khuyên

 

1989

P. KH - TC

 

15

Trần Thị Thuỷ Chung

 

1988

P. KH – TC

 

16

Phan Thế Hoạch

1966

 

P. HC - QT

 

17

Nguyễn Ngọc Khanh

1991

 

P. HC - QT

 

 

Đc Phan Thị Thu Huyền - đại diện các đoàn viên Công Đoàn mới đọc đơn xin ra nhập và lời hứa phấn đấu khi đã trở thành thành viên Công Đoàn, đồng thời phát biểu cảm tưởng khi trở đoàn viên Công Đoàn.