Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

14 mốc thời gian thí sinh cần chú ý sau kỳ thi THPT

08:02:00 29/07/2016

14 mốc thời gian các bạn thí sinh cần chú ý để bước vào đợt xét tuyển cao đẳng, đại học, bắt đầu từ ngày 1-8.

 

 

Theo Quang Duy (Pháp luật TP.HCM)