Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Clip toàn cảnh 120 cụm thi THPT quốc gia 2016

08:19:00 04/05/2016

Điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 năm nay sẽ có tất cả 120 cụm thi trong đó 70 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, 49 chụm thi do các Sở GD - D(H và 1 cụm thi do Cục nhà trường - Bộ quốc phòng chủ trì. Trong năm nay, các thí sinh có thể thi trong tỉnh nhà thậm chí danh sách thí sinh sẽ được phân định rõ ràng ở từng quận, huyện. Đối với thí sinh tự do, hoàn toàn có thể dự thi ở bất lỳ cụm thi nào.

http://www.24h.com.vn/tuyen-sinh-dh-cd/clip-toan-canh-120-cum-thi-thpt-quoc-gia-2016-c365a787375.html