Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tiếng Anh

14:45:00 12/10/2015

Buổi sinh hoạt sôi nổi này của Câu lạc bộ Tiếng Anh diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 10 năm 2015 tại hội trường 601. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh CLB Tiếng Anh