Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Hình ảnh "FBU Ngày hội hiến máu tình nguyện 2015"

08:37:00 28/05/2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện 2015 được diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2015...

 

 

 

 

 

 

Cán bộ giáo viên gương mẫu tham gia

 

 

 

Các bạn sinh viên tình nguyện luôn hết mình trong các hoạt động xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tươi cười vui vẻ tham gia ngày hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT: KHÁNH HẬU & HOÀNG HUY