Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Thông báo V/v tổ chức hội trại chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03)

21:23:00 19/03/2015

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/ 03/ 1931 – 26/ 03/ 2015);

Đoàn Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội trại 26/03/2015 cụ thể như sau: